MoU Agreement between the VSA and the Malta Foundation for the Wellbeing of Society

Iffirmat Memorandum of Understanding bejn il- Victim Support Agency u I-Malta Foundation for the Wellbeing Of Society li se jwassal biex aktar vittmi tal-kriminalitå jigu assistiti. II-ftehim se jwassal ghal aktar kooperazzjoni bejn iż-żewg entitajiet u aktar gharfien dwar is-servizzi ta’ appoġġ li huma disponibbli ghall-vittmi tal-kriminalita. L- MOU se jara Ii I-assistenza tinghata b’mod aktar effiċjenti, hekk kif twaqqfet sistema ta’ riferiment fejn persuni li jkunu tkellmu mal-fondazzjoni u li jkunu eliġibbli ghas- servizz tal-aġenzija jinghataw I-ghajnuna minghajr ebda dewmien.
Skip to content