Miscellaneous 06.10.2021

MOU agreement between the Victim Support Agency and Santa Lucija Local Council

Sigining of MOU agreement between the Victim Support Agency and the Santa Lucija Local Council


Today mark the consolidation of MoU signed in between the Victim Support Agency and Santa Luċija Local Council. It shall lead to the set up of the first regional Victim Support Centre providing for better outreach, raising awareness on Victims’ Rights and delivery of Support Services.

Illum gie iffirmat MoU bejn l-Aġenzija għas-sapport tal-Vittmi u l-Kunsill Lokali ta’ Santa Luċija. Dan se jwassal għat-twaqqif ta’ l-ewwel Ċentru Reġjonali għal Vittmi tal Kriminalita, bil-għan li nersqu aktar lejn min hu fil-bzonn, noffru is-servizz ta’ sapport u nziedu l-għarfien fuq id-drittijiet tal-vittmi tal-kriminalita.
Back
Resize Font