Laqgħa tal-Aġenzija għas-Servizzi tal-Vittmi tal-Kriminalità mal-NGOs ġewwa Għawdex

Huwa ta’ pjaċir dejjem għall-Aġenzija għas-Servizzi tal-Vittmi tal-Kriminalità li tikkollabora mas-Soċjetà Ċivili. Waqt il-laqgħa tal-lum mal-Assoċjazzjoni tal-NGOs ġewwa Għawdex. Kellna l-opportunità li niltaqgħu mal-President is-Sur Saviour Grech.
Skip to content