It-Tim Tagħna

Iltaqa’ mal-Professjonisti Tagħna

Rispett lejn id-dinjità tal-utenti tas-servizz.

0 %
Effectiveness
0
Members

Is-Sur Brian Farrugia

Kap tal-Aġenzija għas-Servizzi tal-Vittmi tal-Kriminalità

Serva bħala Assistent Direttur u Direttur dwar l-Iżvilupp tal-Politika u l-Implimentazzjoni tal-Programmi fi ħdan is-Servizz Pubbliku. Sussegwentement ġie maħtur bħala l-ewwel Direttur tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi u Kap tal-Aġenzija għas-Servizzi tal-Vittmi tal-Kriminalità mill-2021.

Supretendent Sylvana Gafa’

Kap tas-Servizzi

Wara li ggradwat b’BA (Hons) fil-Kriminoloġija fl-2008, l-Ispettur Sylvana Gafa’ daħlet taħdem fil-Korp tal-Pulizija bħala Spettur.

Fil- karriera tagħha bdiet tiltaqgħa ma’ vittmi vulnerabbli li ispirawha sabiex tkompli l-istudji tagħha fil-Counselling. Fl-2018 wara erbgħa snin hija gradwat b’Master Degree u din tagħtha l-opportunita biex twaqqaf il-Victim Support Unit fil-Korp tal-Pulizija.

Fl-2021, l-Victim Support Unit ingħaqdet mal-Aġenżija għall-Vittmi tal-Kriminalità. Is- Supretendent Gafa’ tmexxi s-servizzi ta’ sapport li jingħataw il-vittmi mill-Aġenżija.

Is- Supretendment Gafa’ tgħallem fl-Universita’ ta’ Malta u fl-Akkademija tal-Forzi Dixxipplinati. Hija membru fil-bord tal-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalita’.

Il-Membri tagħna

Membru

Membru

Dr. Denise Frendo

Membru

Membru

Is-Sinjura Kylie D’ Amato

Membru

Membru

Is-Sur Jeremy Camilleri

Skip to content