Appoġġ u Sostenn lill-Vittmi tal-Kriminalità

0
Sentejn esperjenza
0 +
Vittma rċevew l-għajnuna
0 %
Most reported offence - Domestic violence
talking-minds

X’ Noffru?

Informazzjoni

Informazzjoni

Gwida Legali

Gwida Legali

Appoġġ Emozzjonali

Appoġġ Emozzjonali

Il-Viżjoni Tagħna

L-Aġenzija għas-Servizzi tal-Vittmi tal-Kriminalità, il-VSA qiegħda sabiex tappoġġja u tagħti sostenn lill-vittmi tal-kriminalità, filwaqt li tappella għal soċjetà aktar inklussiva.

Support
Empower
Advocating
Inclusive Society

Testimonials Of Victims Of Crime

FORMOLA TA’ PREVENZJONI DV

DV Prevention Form

DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY

Mistoqsijiet li Jsiru ta’ Spiss

Il-VSA tista’ tgħinek billi tipprovdilek firxa ta’ servizzi ta’ appoġġ Is-servizzi ta’ appoġġ offruti huma mingħajr ħlas u mfassla speċifikament għal kull individwu.

 • Isservi Bħala Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali Għall-Vittmi tal-Kriminalità
 • Appoġġ Emozzjonali
 • Gwida Legali
 • Informazzjoni u Notifika lill-utenti tas-Servizz

Ir-reat ta’ mibegħda huwa kwalunkwe reat kriminali li jgħaddi minnu l-vittma, jew kwalunkwe persuna oħra, li jkun motivat minn ostilità jew preġudizzju bbażat fuq ir-razza, il-kulur, ir-reliġjon jew it-twemmin, is-sess, l-identità tal-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali, il-lingwa, l-oriġini nazzjonali jew etnika, iċ-ċittadinanza jew it-twemmin politiku jew kwalunkwe opinjoni oħra ta’ persuna.

Ir-reat ta’ mibegħda huwa magħmul min-numru ta’ atti li ġejjin:

 • Insulti Verbali
 • Vjolenza u aggressjoni
 • Tixwix
 • Attakk

Il-vittma tal-kriminalità huwa kull min jiġi affettwat mill-istess kriminalità, mhux biss dawk li jesperjenzawha direttament, iżda wkoll ħbieb, familjari u kwalunkwe persuna oħra involuta. Ma jimpurtax meta seħħ ir-reat.

Meta tiltaqa’ ma’ każ ta’ reat/ diskors ta’ mibegħda jew kwalunkwe reat ieħor, tista’ tirrapporta lill-pulizija jew lill-Aġenzija għas-Servizzi tal-Vittmi tal-Kriminalità. Meta tirrapporta każ bħal dan mal-Aġenzija għas-Servizzi tal-Vittmi tal-Kriminalità, trid tipprovdi dan li ġej:

 • Screenshot sħiħ tal-post u l-kumment. L-iscreenshot m’għandu jinbidel bl-ebda mod
 • Il-link tal-URL għall-profil tal-Facebook tal-allegat trasgressur u screenshot tal-profil tal-istess persuna.
 • Il-link tal-URL u screenshot ta’ fejn il-post/kumment ġie ppubblikat oriġinarjament.
Wara l-analiżi tal-avukat, jinħareġ ilment uffiċjali (kwarela), jekk ir-rapport jinstab li huwa diskors ta’ mibegħda jew reat ta’ mibegħda l-ilment uffiċjali jiġi referut lill-Pulizija sabiex jinvestigaw min-naħa tagħhom. Jekk l-investigazzjonijiet jirriżultaw li twettaq att kriminali l-allegat trasgressur jitressaq il-Qorti u l-persuni li rrappurtaw jew il-vittmi jitresqu bħala xhieda. Jekk persuna tinstab ħatja ta’ reat ta’ mibegħda l-istess persuna jeħel il-ħabs bejn sitt xhur u tmintax-il xahar u tista’ tinħareġ multa.

Jekk tesperjenza reat kriminali dirett jew indirett, għandek tfittex l-għajnuna billi ċċempel fuq 116006 jew ikkuntattjana permezz ta’ messenger. F’każ ta’ emerġenza ċempel 112.

Dawn li ġejjin huma wħud mis-sintomi psikoloġiċi li jistgħu jesperjenzaw il-vittmi ta’ reat u/jew diskors ta’ mibegħda
 • Biża’ u Ansjetà
 • Dipressjoni
 • Ħtija u mistħija
 • Vulnerabbiltà
 • Rabja u irritabilità
 • In-nuqqas ta’ tama
Skip to content